Уфа – «Maximilian’s» – 37-летие

37-летие

Адрес: г. Уфа, «Maximilian’s»

Начало в 21:00
Билеты: https://ufa.maximilians.ru/krematorij-2021/